آگهی موتور

رالی Archives - آگهی موتور

آگهی پیدا نشد

رالی
موتور سیکلت های نوع رالی برای طی مسافتهای خیلی طولانی (مسابقات رالی ) بر روی جاده های هموار و یا بیابانهای ناهموار استفاده می گردند. ظرفیت مخزن سوخت آنها بسیار زیاد بوده و دارای کلیه تجهیزات لازم جانبی مانند سیستم روشنایی، کیلومترشمار، بوق و در مواردی قطب نما ن یز هستند. از موتورهای پرقدرت دو یا چهار زمانه با حجم از ۴۵۰ تا ۶۰۰ سی سی در آنها استفاده می گردد.